הצלחות המשרד תיקי תעבורה: 19/01/2015


מספר תיק: תת"ע 239-10-11 תעבורה חיפה
פרטי העבירה: שיכרות

390 מק"ג הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתקנה 26(2) נגזרו על הנאשמת 3 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה מנהלית, 3 ח' מאסר ע"ת למשך 3 שנים, 3 ח' פסילה ע"ת למשך 3 שנים, 1000 ₪ קנס.
 
 
 

יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש