הצלחות המשרד פלילי: 23/11/2014


מספר תיק:
פרטי העבירה: תקיפת שוטר- צו מבחן

לאחר שהוגש כ"א בתיק זה נגד הלקוחה, הצליח המשרד לשכנע ביהמ"ש לשלוח הנאשמת לתסקיר קצין מבחן, ובסופו של דבר הוחלט להעמיד הלקוחה לפיקוח קצין מבחן במשך שנתיים, ובסופה בוטל כ"א נגד הלקוחה.
 
 
 

יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש