שאלות ותשובות על עבירות המהירות
נהיגה במהירות מופרזת הינה אחת מעבירות התנועה הנפוצות ביותר וכך גם רמת האכיפה, וזו נעשית על ידי מספר אמצעים למדידת מהירות, כגון: מצלמות מהירות, ממל"ז, ומכשיר הדבורה.
חשוב לציין, כי בכל מקרה שבו ניתן לנהג דוח של הזמנה לדין, רשאית משטרת ישראל לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג באופן מיידי ל- 30 יום, זאת כאקט מנהלי המונע מנהג מסוכן להמשיך לנהוג.
ראוי לציין נקודה חשובה בנוגע לגזר דין, ברגע שאתם מגיעים להישפט בדו"ח ברירת קנס ואפילו לפי בקשתכם, לשופט הזכות להטיל כל עונש בהתאם לשיקול דעתו ואפילו להמיר קנס פעוט לפסילה.

* התשובה תוצג בלחיצה על השאלה.

בעבירות מהירות ישנו הבדל באם העבירה בוצעה בשטח עירוני או בשטח בין עירוני:
באם העבירה בוצעה בשטח עירוני במהירות של עד 20 קמ"ש מעל המותר או בשטח בינעירוני במהירות של עד 25 קמ"ש מעל למותר יקבל הנהג קנס בסך 250 ₪ ללא נקודות ממשרד הרישוי.
באם העבירה בוצעה בשטח עירוני במהירות של בין 21 קמ"ש ועד ל-30 קמ"ש מעל למותר או בשטח בינעירוני במהירות של בין 26 קמ"ש ועד ל-40 קמ"ש מעל המותר יקבל הנהג קנס בסך 750 ₪ בתוספת 8 נקודות ממשרד הרישוי.
באם העבירה בוצעה בשטח עירוני במהירות של מעל 30 קמ"ש מעל למותר או בשטח בינעירוני במהירות מעל 40 קמ"ש מעל המותר יקבל הנהג זימון לדין ותאריך למשפט.
במידה וקיבלת דו"ח תנועה ואתה סבור כי לא ביצעת את העבירה עומדת לזכותך אפשרות להגיש בקשה להישפט על דו"ח. את הבקשה להישפט יש לשלוח בדואר רשום עד 90 ימים מיום קבלת הדו"ח.
כעיקרון במידה ונהג לא משלם דו"ח שקיבל תוך 90 יום מיום קבלתו הוא צפוי לקבל ריבית פיגורים על אי תשלום הדו"ח במועד, אך יחד עם זאת עצם תשלום הדו"ח מהווה הודאה באשמת הנהג ועל כן במידה ובכוונת הנהג לבקש להישפט על הדו"ח אסור לו לשלמו ועליו להגיש בקשה להישפט תוך 90 יום מיום קבלת הדו"ח.
כאשר נהג נתפס כשהוא נוהג במהירות גבוהה ב-30 קמ"ש מעל למותר בכביש עירוני ובמהירות גבוהה ב-40 קמ"ש מעל למותר בכביש בין עירוני הוא יקבל לידיו זימון לדין ותאריך למשפט ולעבירה זו יתווספו גם 10 נקודות ממשרד הרישוי.
כאשר הנהג מקבל לידיו את הזימון לדין הוא עשוי גם לקבל הזמנה להופיע לשימוע מנהלי בפני קצין משטרה, הקצין רשאי לפסול את רישיון הנהג לתקופה של 30 יום.
במשפט צפויה המדינה לדרוש עונש פסילה בפועל, פסילה על תנאי וקנס כספי.
ניתן לפנות לבית המשפט לתעבורה אליו הוזמנת בבקשה דחופה לביטול פסילה מנהלית.
בדיון בבקשה בית המשפט רשאי לבטל את החלטת קצין המשטרה ולבטל את הפסילה המנהלית או לחלופין יוכל בית המשפט לקצר את תקופת הפסילה המנהלית או להותיר את תקופת הפסילה המנהלית על כנה.
במידה ומצלמת מהירות מצלמת רכב כאשר זה נוסע במהירות העולה על המותר נשלח באופן אוטומטי דו"ח/זימון לדין לבעלים הרשום של הרכב.
כאשר הבעלים של הרכב הוא לא זה אשר נהג בפועל ברכב בעת ביצוע העבירה עליו לשלוח בקשה למשטרת ישראל להסבת הדו"ח על שם הנהג אשר נהג ברכב בפועל.
לבקשת ההסבה יש לצרף את תצהיר הנהג אשר נהג ברכב בפועל ובתצהיר על הנהג בפועל לכתוב כי הוא זה אשר החזיק ברכב בעת ביצוע העבירה.
בעבירת מהירות המבוססת על מצלמת מהירות חלה חובה על המדינה להודיע לבעל הרכב על ביצוע העבירה עד 4 חודשים מיום ביצוע העבירה.
במידה ולא נשלח לבעל הרכב דבר המיידע אותו על ביצוע העבירה בתקופת הזמן של 4 חודשים מיום ביצוע העבירה חלה התיישנות על העבירה ולא יהיה ניתן להעמיד את הנהג לדין בגין עבירה זו.
במידה ועברת עבירת תעבורה קלה ואתה נוהג לפחות 10 שנים ובחמשת השנים האחרונות לא עברת כל עבירת תעבורה ניתן לבקש להמיר את הדו"ח לאזהרה, בקשה זו יש להגיש תוך 30 יום מיום קבלת הדו"ח.
חשוב לציין שבקשה להמרה באזהרה כמוה כהודאה בעבירה המיוחסת לנהג ועל כן במידה ואתם בטוחים בחפותכם עדיף להגיש בקשה להישפט על הדו"ח.
החתימה על הדו"ח פעמים רבות מוסברת לנהג כחתימה על עצם קבלתו ולא על הכתוב בו, אך בפועל חתימת הנהג מתפרשת בבתי המשפט כהסכמה על הכתוב בדו"ח ועל כן במידה והנהג לא מסכים לכתוב בדו"ח מומלץ לסרב לחתום עליו.
הסירוב לחתום לא מהווה עבירה ועל כן אין סיבה לחשוש מהסירוב לחתום.
במשפט תעבורה חל סדר הדין הפלילי ועל כן במידה ונאשם קיבל עונש חמור הוא יוכל לערער על העונש אותו קיבל לבית משפט מחוזי, את הערעור יש להגיש עד ל- 45 יום מיום קבלת פסק הדין בהליך.

יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש