נהיגה בפסילת רשיון


נהיגה בפסילת רשיון

נהיגה בפסילת רשיון- דרכי התמודדות

משטרת ישראל מחמירה מאד עם נהגים הנוהגים בזמן שרשיונם נשלל או נפסל. על פי החוק, נהיגה בפסילת רשיון תגרור אחריה ענישה מחמירה מאד הכוללת שלוש שנות מאסר בפועל, ואין הקלות בענישה זו, בנוסף לקנסות הכבדים המוטלים על הנהג. עדיין, ישנם מקרים בהם בוחן עורך דין תעבורה את המקרה לגופו, ובאפשרותו לזכות את הנהג מענישה מחמירה זו.

נהיגה בפסילת רשיון- ההתמודדות

פסילת רישיון היא אחד האמצעים הקיצוניים ביותר בהם נוקט בית המשפט לתעבורה, בגין עברות תעבורה חמורות. לעתים, אפילו טרם ההרשעה ה"רשמית", מוטלת פסילה מנהלית על הנהג. אם נהג נתפס כשהוא נוהג ללא רשיון וטוען להגנתו כי מדובר בנסיעת חירום, או מבקש להתחשב בו, הרי שידועה לו הפסילה ובכל זאת עבר על החוק, ולא רק שנהג כשידוע לו שרשיונו נפסל, אלא עבר על החוק. מאידך, נהג שבאמת ובתמים מופתע כשעוצר אותו שוטר ומיידע אותו כי הוא נוהג בעת פסילת רשיונו, הוא נהג שעשוי באמת לא לדעת כי רשיונו נשלל. זה המקום בו עורך דין תעבורה בודק את נסיבות המקרה, את ראיותיה של התביעה, את הדרך בו נמסרה לנהג ההודעה בדבר פסילת רשיונו, וכל דרך נוספת העשויה לסייע לנהג לקבל זיכוי מלא, או לפחות הפחתה בעונשו.

נהיגה בפסילת רשיון ותמיכת עורך דין תעבורה

נהיגה בפסילת רשיון, אם היא ידועה לנהג, היא באמת עברה על עברה, כלומר, הנהג עבר עברה שבגינה נפסל רשיונו, ועל אף הפסילה הוא ממשיך ונוהג. כאמור, כל מקרה הוא לגופו, ולעתים יבדוק עורך דין תעבורה, לא רק את המקרה בו נתפס הנהג במצב של נהיגה בפסילת רשיון, אלא מה הביא מלכתחילה לפסילת רשיונו, והאם יש מקום לערער על פסילה ראשונית זו. בנוסף, הדרך בה מקבל הנהג הודעה על כי רשיונו נפסל היא באמצעות הדואר. על אף החוק המציין כי גם אם הנהג טוען כי לא קיבל את ההודעה, עדיין היא תקפה.

ישנם מקרים ונסיבות חריגות, עימן ייגש עורך דין תעבורה, המייצג את הנהג, לבית המשפט, ויציין נסיבות חריגות אלו, שאינן תלויות בנהג, וינסה להפחית מעונשו או לקבל זיכוי. במקרים כאלו נדרש עורך דין תעבורה, מומחה בדיני תעבורה, מכיר את החוק על בוריו, ויודע לברר את הפרצות הקיימות בו, את התהליך כולו, אם התבצע כראוי על ידי התביעה, ורק באמצעות נסיונו ומומחיותו, יוכל לסייע לנהג במצב קשה ומורכב זה.

עורך דין תעבורה, פועל לפי כל כללי וחוקי האתיקה, הדין, החקיקה והפסיקה, אולם הוא מביא מנסיונו, מהיכרותו עם המערכת, מידיעת חוקי התעבורה על בורים, וינסה להרכיב את כל הפרטים הקטנים בפאזל המורכב הזה, עד לקבלת תמונה כוללת, אותה יציג בבית המשפט, וישטח את טענותיו כדי להטיל ספק בהחלטות התביעה ובפסיקות שנעשו מול הנהג שרשיונו נפסל.
למאמר הקודםמאמרים נוספיםלמאמר הבא

יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש