הצלחות המשרד בתעבורה


הצלחות המשרד תיקי תעבורה: ת"ד 6483-10-13

הנאשם הואשם במספר עבירות ביניהן אי מתן אפשרות להולך רגל שחצה במעבר להשלים את החצייה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 50-07-14 תעבורה נצרת

מהירות 84 קמ"ש במקום 50 קמ"ש במסגרת הסדר הטיעון הוטל על הנאשם 13 ימי פסילה, פסילה ע"ת 3 ח'... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 502-06-14 תעבורה חיפה

מהירות 82 קמ"ש במקום 50 קמ"ש הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א למהירות 70 קמ"ש ונגזר על הנאשם... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: ת"ד 997-09-13

נאשם הואשם בגרימת תאונה, נהיגה ברשלנות ונסיעה לאחור שבגינה ארעה תאונה בה נפגעה הולכת רגל... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 1369-01-14 תעבורה חיפה

295 מק"ג, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2) נגזרו על הנאשם 4 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 9532-01-14

665 מק"ג, לאור כשלים ראייתיים תוקן כ"א לתק' 26(2), הושג בהסדר הטיעון 6 ח' פסילה מנהלית בניכוי 1 ח'... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 7043-03-14 תעבורה חיפה

מהירות- 143 קמ"ש במקום 90 קמ"ש , נגזרו עליה פסילה ע"ת 2 ח' למשך שנתיים ו900 ₪ קנס.... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 4775-01-14 תעבורה צפת

305 מק"ג, לאור הקשיים הראייתים תוקן כ"א לתק' 26(2), הושג בהסדר הטיעון 4 ח' פסילה, 2 ח' פסילה ע"ת... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: ת"ד 9387-08-13 תעבורה חיפה

הנאשם הואשם במספר עבירות ביניהן אי ציות לתמרור 341, התנהגות שגרמה נזק וחבלה לגוף, הושג הסדר... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 1304-01-14 תעבורה חיפה

420 מק"ג, תוקן כ"א לתקנה 26(2), במסגרת הסדר הטיעון נגזר על הנאשם 7 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 6109-08-13

מהירות 112 קמ"ש במקום 70 קמ"ש בדרך עירונית , הושג הסדר טיעון, קנס 800 ₪+ 1 ח' פסילה בניכוי 1 ח'... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: ת"ד 10160-08-13 תעבורה חיפה

הנאשמת הואשמה במספר סעיפי אישום ביניהם נהיגה רשלנית ובהתנהגות שגרמה נזק לרכוש וחבלה של... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: ת"ד 2289-08-13 תעבורה חיפה

הנאשמת הואשמה בין היתר בעבירות של התנהגות הגורמת לנזק לגוף ולרכוש ונהיגה בחוסר זהירות... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 2191-10-13 תעבורה חיפה

425 מק"ג, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2), 7 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת, פסילה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 2686-11-13 תעבורה חיפה

590 מק"ג, לאור כשלים ראייתיים תוקן כ"א לתק' 26(2), הושג בהסדר הטיעון 11 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 7586-06-13

מהירות 133 קמ"ש במקום 90 קמ"ש, הושג הסדר טיעון – קנס 850 ₪ בלבד, וללא פסילה ע"ת.... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: פ"ל 662-02-13 תעבורה חיפה

זיכוי-הנאשם הואשם בנהיגה בזמן פסילה כאמור, הוכח כי רישיונו של הנאשם היה בתוקף והתביעה חזרה בה מהאישום.... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 5603-08-13 תעבורה חיפה

מהירות 106 קמ"ש במקום 70 קמ"ש בדרך עירונית, נגזרו עליו 1 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת, 3 ח'... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 254-07-13

מהירות 139 קמ"ש במקום 90 קמ"ש, הושג במסגרת הסדר הטיעון- פסילה ע"ת 2 ח' למשך שנתיים, קנס -800 ₪.... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 1039-06-13 תעבורה חיפה

מהירות 84 קמ"ש במקום 50 קמ"ש תוקן כ"א כך שהנאשמת הואשמה שנהגה ב-80 קמ"ש, במסגרת ההסדר... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 2856-05-13

350 מק"ג תוקן כ"א לתק' 26(2) במסגרת ההסדר טיעון שהושג פסילה 6 ח' בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת, פסילה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 1135-03-13 תעבורה חדרה

- 305 מק"ג, במסגרת הסדר הטיעון נגזרו על הנאשם 4 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת, מאסר ע"ת 5 ח'... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 1747-02-13 תעבורה חיפה

מהירות-155 קמ"ש במקום 100 קמ"ש, במסגרת הסדר הטיעון נגזרו על הנאשם 1 ח' פסילה בניכוי 1 ח'... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 4959-04-12 תעבורה חיפה

הנאשם הואשם במספר עבירות ביניהן אי מתן זכות קדימה ונהיגה הגורמת נזק, כתוצאה מעבירות אלו ארעה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 1962-10-11 תעבורה חיפה

נאשם הואשם בנהיגה בזמן פסילה מאחר והורשע בתיק אחר הוטלה עליו פסילה אך הנאשם לא הפקיד את... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 5385-03-13 תעבורה חיפה

430 מק"ג, לאור כשלים ראייתים תוקן כ"א לתק' 26(2), בעקבות הסדר הטיעון נגזרו על הנאשמת 6 ח' בניכוי... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: פ"ל 1904-12-12 תעבורה חיפה

הנאשם נהג בזמן פסילה, במסגרת הסדר הטיעון נגזרו על הנאשם 6 ח' עבודות שירות ואשר הופעלו בחופף... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 6310-12-12

הנאשם לא ציית להוראות שוטר, במסגרת הסדר הטיעון צורף דו"ח נוסף על שימוש בנייד בזמן נהיגה, נגזרו על... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 4786-07-12

מהירות 82 קמ"ש במקום 50 קמ"ש, במסגרת הסדר הטיעון נגזר על הנאשם 800 ₪ קנס בלבד, לאחר... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 3492-01-10

330 מק"ג, לאחר הגשת ערעור על גז"ד במחוזי הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2), נגזרו על... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 4911-10-12 תעבורה חיפה

מהירות 116 קמ"ש במקום 70 קמ"ש, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א למהירות 100 קמ"ש, נגזרו על... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 6608-12-12 תעבורה חיפה

330 מק"ג, לאחר ניהול הוכחות בתיק התביעה חזרה בה מהאישום וכ"א בוטל.... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 7508-11-12 תעבורה חיפה

אי מתן זכות קדימה, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 64(2)+ ס' 64(ב) ונגזר על הנאשמת קנס בסך 600 ₪.... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 3851-05-12 תעבורה חדרה

הנאשם הואשם בכך שסירב לתת בדיקת שתן, לאור הכשלים הראייתיים תוקן כ"א לתק' 26(2), במסגרת... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: עפ"ת 19187-01-13 מחוזי חיפה

הנאשם הואשם במספר עבירות ביניהן נסיעה לאחור וסיכון עוברי אורח, וכן התנהגות שגרמה חבלה לגוף,... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 3337-04-12

400 מק"ג, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2), נגזרו על הנאשם 6 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 2847-11-12

אי מתן זכות קדימה , הושג הסדר טיעון במסגרתו נגזרו על הנאשם 2 ח' פסילה ע"ת למשך 3 שנים ו700 ₪ קנס.... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 5901-03-12

385 מק"ג, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2) נגזרו עליו 5 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת,... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 862-03-12 תעבורה פ"ת

הנאשם נהג בקלות ראש תוך שהוא נוסע לאחורנית עם משאית הושג הסדר טיעון לפיו יתוקן כ"א לנסיעה לאחורנית... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: ת"ד 3446-02-12

הנאשם הואשם במספר עבירות ביניהן נהיגה רשלנית, התנהגות שגרמה נזק וחבלה של ממש לגוף בעקבות עבירות... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 2751-01-12 תעבורה חיפה

נהיגה ללא ר.נ, נגזרו עליה 6 ח' פסילה, 3 ח' פסילה ע"ת למשך 3 שנים, 1500 ₪ קנס, לציין כי התביעה בתיק זה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 1135-05-12

מהירות 154 קמ"ש במקום 110 קמ"ש במסגרת הסדר טיעון נגזרו על הנאשם 30 ימי פסילה, 3 ח' פסילה ע"ת למשך 3... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 7041-01-12

מהירות 134 קמ"ש במקום 90 קמ"ש, תוקן כ"א למהירות 130 קמ"ש, הוטל על הנאשם במסגרת הסדר הטיעון 800... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 239-10-11 תעבורה חיפה

390 מק"ג הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתקנה 26(2) נגזרו על הנאשמת 3 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 1188-10-11 תעבורה חיפה

335 מק"ג הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2), נגזרו על הנאשם 5 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת,... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: ת"ד 5054-10-11

הנאשמת הואשמה במספר עבירות ביניהן אי ציות לתמרור 301, נהיגה רשלנית והתנהגות שגרמה נזק וחבלה לגוף... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: ת"ד 11545-08-11

הנאשם הואשם במספר עבירות ביניהן נהיגה רשלנית, ואי מתן אפשרות להולך רגל להשלים החצייה בבטחה, כתוצאה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 8069-07-11

555 מק"ג, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2) נגזרו על הנאשמת 4 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 239-10-11 תעבורה חיפה

390 מק"ג הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתקנה 26(2) נגזרו על הנאשמת 3 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 4899-07-11

הנאשם הואשם באי מתן זכות קדימה הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לעבירה של כניסה לצומת לא פנוי נגזרו... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 6153-06-11

380 מק"ג הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתקנה 26(2), נגזרו על הנאשמת 3 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 3285-10-11

365 מק"ג הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתקנה 26(2), נגזרו על הנאשם 8 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 7159-12-11

595 מק"ג, במסגרת ההסדר טיעון שהושג תוקן כ"א לתק' 26(2) במסגרתו נגזרו על הנאשם 3 ח' פסילה בניכוי... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 4078-03-11

נאשם הואשם בעבירה לפי תקנה 47(ד) עקיפה מסוכנת המחייבת 3 ח' פסילה מינימום, לאחר מציאת כשלים ראייתים... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: ת"ד 6482-05-12 תעבורה חיפה

הנאשם הואשם במספר עבירות ביניהן נהיגה בשכרות, גרימת נזק וחבלה של ממש ואי מתן אפשרות להולך רגל... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 719-03-11

495 מק"ג הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2),נגזרו על הנאשם 11 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 6060-09-11

מהירות 121 קמ"ש במקום 80 קמ"ש, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א למהירות של 120 קמ"ש נגזר על הנאשם... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: ת"ד 8425-08-11 תעבורה חיפה

הנאשמת הואשמה בעבירה של התנהגת שגרמה נזק וחבלה של ממש לגוף ובנהיגה רשלנית כתוצאה מעבירות אלו ארעה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 8736-07-11 תעבורה חיפה

מהירות 161 קמ"ש במקום 90 קמ"ש, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א למהירות של 145 קמ"ש נגזרו על הנאשם... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 3350-10-11

הנאשם הואשם באי מתן זכות קדימ הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לעבירה של כניסה לצומת לא פנוי, נגזר... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 7081-08-11

325 מק"ג, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתקנה 26(2), נגזרו על הנאשם 3 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 4600-08-11 תעבורה ת"א

660 מק"ג, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2) נגזרו על הנאשם 11 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת,... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 3901-08-11

מהירות 131 קמ"ש במקום 90 קמ"ש, הושג הסדר טיעון לפיו תוקן כ"א למהירות 130 קמ"ש, נגזר על הנאשמת קנס בסך... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 2715-05-11 תעבורה עכו

הנאשם הואשם בעבירה של נהיגה תחת השפעת סם, הושג הסדר טיעון כך שתוקן כ"א לתקנה 26(2), נגזרו על הנאשם 6... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: ת"ד 1172-08-10

הנאשם הואשם במספר עבירות ביניהן נהיגה רשלנית, סטייה מנתיב נסיעה והתנהגות שגרמה נזק וחבלה של ממש לגוף... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 6367-12-10 תעבורה נצרת

425 מק"ג, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2), נגזרו על הנאשם 5 ח' בניכוי 21 ימי פסילה ע"ת, 4 ח' פסילה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 5694-03-11

נאשם הואשם באי ציות לרמזור אדום, הושג הסדר טיעון במסגרתו נגזרו עליו 3 ח' פסילה ע"ת למשך 3 שנים ו1000 ₪ קנס.... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 8575-04-11

525 מק"ג, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2) נגזרו על הנאשם 6 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת,... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 7381-04-11

הנאשם הואשם כי סירב לבדיקת שכרות, לאחר תחילת ניהול הוכחות בתיק, הושג בהמשך הסדר טיעון לפיו תוקן כ"א... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 6562-01-11

405 מק"ג, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2) נגזרו על הנאשמת 11 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת, 6... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 4162-04-11

הנאשם הואשם בכך שסירב לבדיקת שכרות, הושג הסדר טיעון לפיו תוקן כ"א לתק' 26(2) נגזרו על הנאשם 3 ח' פסילה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 1420-08-10

מהירות 75 במקום 50, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א למהירות 70 קמ"ש, נגזר על הנאשם 700 ₪ קנס וזאת לאחר צירופו... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: ת"פ 13707-03-10 בימ"ש לנוער נצרת

הנאשם קטין הואשם במספר עבירות ביניהן נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל ( על טרקטורון), נהיגה בקלות ראש, וגרימת חבלה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: ת"ד 5890-08-10

הנאשם הואשם במספר עבירות ביניהן התנהגות שגרמה נזק לרכוש וחבלה בגוף, אי ציות לרמזור אדום ונהיגה רשלנית... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: ת"ד 5365-02-10

הנאשמת הואשמה במספר עבירות ביניהן אי מתן זכות קדימה וכן התנהגות הגורמת נזק, בעקבות עבירות אלו ארעה תאונה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 8406-05-10

מהירות 132 קמ"ש במקום 90 קמ"ש, הושג הסדר טיעון נגזר על הנאשם 1000 ₪ קנס, ותיקון כ"א למהירות 130 קמ"ש... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 6296-03-10

360 מק"ג, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2), נגזרו על הנאשמת 3 ח' פסילה בניכוי 1ח' פסילה ע"ת... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 24964-10

הנאשם הואשם כי נהג ברכב בטרם מלאו לו 21 שנים והסיע 3 נוסעים בהיותו בשנה הראשונה של "הנהג החדש" ובניגוד לחוק... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 10093-05-10

345 מק"ג, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתקנה 26(2), נגרו על הנאשם 3 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: ת"ד 6313-02-10

הנאשם הואשם במספר עבירות ביניהן התנהגות שגרמה נזק לרכוש, אי שמירת רווח ונהיגה רשלנית, הושג הסדר טיעון... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: ת"ד 10811-06 + ערעור 1672-07-10

הנאשם הואשם במספר עבירות ביניהן נהיגה רשלנית, נהיגה בדרך הגורמת נזק וחבלה של ממש ונהיגה ללא ביטוח... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: ת"ד 229-08-09

הנאשם הואשם במספר עבירות ביניהן אי ציות לתמרור ב-36, ונהיגה בקלות ראש, בעקבות עבירות אלו ארעה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 142-10-09

345 מק"ג הושג הסדר טיעון לתיקון לתק' 26(2) והנאשם קיבל 3 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה מנהלית.... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 1948-10-09

מהירות של 126 קמ"ש במקום 80 קמ"ש. לאור בעיית נקודות תעבורה של הלקוח ולאור הכשלים הראייתיים שנמצאו תוקנה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 4486-10-09

655 מק"ג הושג הסדר טיעון לתיקון לתק' 26(2). הסדר 8 ח' פסילה ( 9 ח' בניכוי 1 פסילה ע"ת) + מאסר... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 1471-09-09

395 מק"ג הושג הסדר טיעון לתיקון לתק' 26(2) נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים. הסדר 3 ח' פסילה... קרא עוד »הצלחות המשרד תיקי תעבורה: תת"ע 2137-11-09

595 מק"ג, בתיק זה התביעה לא הסכימה להגיע להסדר טיעון ולתקן כ"א לתק' 26(2) ודרשה להרשיע את הנאשם... קרא עוד »יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש