הצלחות המשרד תיקי תעבורה: 24/03/2015


מספר תיק: תת"ע 2191-10-13 תעבורה חיפה
פרטי העבירה: שיכרות

425 מק"ג, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2), 7 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת, פסילה ע"ת 4 ח' למשך שלוש שנים מאסר ע"ת 3 ח' למשך שלוש שנים.
 
 
 

יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש