הצלחות המשרד תיקי תעבורה: 12/02/2015


מספר תיק: תת"ע 1135-03-13 תעבורה חדרה
פרטי העבירה: שיכרות

- 305 מק"ג, במסגרת הסדר הטיעון נגזרו על הנאשם 4 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת, מאסר ע"ת 5 ח' למשך 3 שנים, פע"ת 5 ח' למשך 3 שנים, 1500 ₪ קנס.
 
 
 

יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש