הצלחות המשרד תיקי תעבורה: 03/02/2015


מספר תיק: תת"ע 3492-01-10
פרטי העבירה: שיכרות –ערעור למחוזי

330 מק"ג, לאחר הגשת ערעור על גז"ד במחוזי הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2), נגזרו על הנאשם 10 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת, פסילה ע"ת 3 ח' למשך 3 שנים, מאסר ע"ת 3 ח' למשך 3 שנים ו1500 ₪ קנס.
 
 
 

יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש