הצלחות המשרד תיקי תעבורה: 02/02/2015


מספר תיק: תת"ע 7508-11-12 תעבורה חיפה
פרטי העבירה: אי מתן זכות קדימה

אי מתן זכות קדימה, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 64(2)+ ס' 64(ב) ונגזר על הנאשמת קנס בסך 600 ₪.
 
 
 

יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש