הצלחות המשרד תיקי תעבורה: 19/01/2015


מספר תיק: תת"ע 1188-10-11 תעבורה חיפה
פרטי העבירה: שיכרות

335 מק"ג הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2), נגזרו על הנאשם 5 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת, 3 ח' פסילה ע"ת למשך 3 שנים, 1500 ₪ קנס, והתחייבות עצמית 10,000 ₪ למשך 3 שנים.
 
 
 

יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש