הצלחות המשרד תיקי תעבורה: 14/01/2015


מספר תיק: תת"ע 6153-06-11
פרטי העבירה: שיכרות

380 מק"ג הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתקנה 26(2), נגזרו על הנאשמת 3 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת, 3 ח' פסילה ע"ת למשך 2 שנים, 2 ח' מאסר ע"ת למשך שנה, 1000 ₪ קנס.
 
 
 

יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש