הצלחות המשרד תיקי תעבורה: 11/01/2015


מספר תיק: ת"ד 6482-05-12 תעבורה חיפה
פרטי העבירה: ת.ד – שכרות

הנאשם הואשם במספר עבירות ביניהן נהיגה בשכרות, גרימת נזק וחבלה של ממש ואי מתן אפשרות להולך רגל להשלים חצייה בבטחה כתוצאה מעבירות אלו נגרמה תאונה בה נפגעה הולכת רגל חבלות של ממש, בתיק זה התביעה דרשה מאסר של 6 ח' שירוצו בדרך של עבודות שירות (בכפוף להתאמת הנאשם) ופסילת רישיון נהיגה שלא תפחת מ-3 שנות פסילה, לאחר ניהול הוכחות ולאור הכשלים הראייתיים, ובהמלצת ביהמ"ש הושג הסדר טיעון לפיו תוקן סע' 1 לכ"א לתק' 26(2), נגזרו על הנאשם 11 ח' פסילה, מאסר ע"ת 6 ח' למשך 3 שנים, פסילה ע"ת 3 ח' למשך 3שנים ו 2500 ₪ קנס.
 
 
 

יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש