הצלחות המשרד תיקי תעבורה: 27/12/2014


מספר תיק: תת"ע 6367-12-10 תעבורה נצרת
פרטי העבירה: שיכרות

425 מק"ג, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2), נגזרו על הנאשם 5 ח' בניכוי 21 ימי פסילה ע"ת, 4 ח' פסילה ע"ת למשך שנתיים, 3 ח' מאסר ע"ת למשך שלוש שנים, ו-1000 ₪ קנס.
 
 
 

יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש