הצלחות המשרד תיקי תעבורה: 25/12/2014


מספר תיק: תת"ע 7381-04-11
פרטי העבירה: שיכרות- סירוב

הנאשם הואשם כי סירב לבדיקת שכרות, לאחר תחילת ניהול הוכחות בתיק, הושג בהמשך הסדר טיעון לפיו תוקן כ"א לתק' 26(2), נגזרו על הנאשם 4 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת, 3 ח' פסילה ע"ת למשך 3 שנים, מאסר ע"ת 3 ח' למשך 3 שנים, 1500 ₪ קנס.
 
 
 

יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש