הצלחות המשרד תיקי תעבורה: 30/11/2014


מספר תיק: תת"ע 24964-10
פרטי העבירה: נהג חדש שטרם מלאו לו 21 הסיע 3 נוסעים

הנאשם הואשם כי נהג ברכב בטרם מלאו לו 21 שנים והסיע 3 נוסעים בהיותו בשנה הראשונה של "הנהג החדש" ובניגוד לחוק. המשרד הצליח לדחות הדיונים בתיק עד לסיום היות הלקוח "נהג חדש" ולאחר מכן, הושג הסדר טיעון במסגרתו נגזרו על הנאשם 3 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת, 2 ח' פסילה ע"ת למשך שנתיים, 300 ₪ קנס.
 
 
 

יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש