הצלחות המשרד תיקי תעבורה: 27/11/2014


מספר תיק: תת"ע 10093-05-10
פרטי העבירה: שיכרות

345 מק"ג, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתקנה 26(2), נגרו על הנאשם 3 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת, 3 ח' פסילה ע"ת למשך שנתיים, 3 ח' מאסר ע"ת למשך שנתיים ו-1000 ₪ קנס.
 
 
 

יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש