הצלחות המשרד תיקי תעבורה: 22/04/2015


מספר תיק: תת"ע 1369-01-14 תעבורה חיפה
פרטי העבירה: שיכרות

295 מק"ג, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2) נגזרו על הנאשם 4 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה מנהלית, 3 ח' פסילה ע"ת למשך 3 שנים, 900 ₪ קנס.
 
 
 

יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש