הצלחות המשרד תיקי תעבורה: 31/03/2015


מספר תיק: תת"ע 1304-01-14 תעבורה חיפה
פרטי העבירה: שיכרות

420 מק"ג, תוקן כ"א לתקנה 26(2), במסגרת הסדר הטיעון נגזר על הנאשם 7 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה מנהלית, פסילה ע"ת 4 ח' למשך 3 שנים, מאסר ע"ת 3 ח' למשך 3 שנים, 1200 ₪ קנס.
 
 
 

יצירת קשר לסיוע מיידי:


אתר נגיש